Høringssvar til Kerteminde Kommune august 2018

                           Langeskov Biblioteks Venner

                                                                                       Langeskov, den 8.august 2018

Høringssvar til Råderumskatalog,

udsendt af Kerteminde Kommune juni 2018

Først og fremmest mener vi, at kommunens borgere fortjener bedre end at ligge i nederste ende af kommunernes liste over, hvor stort et bibliotekstilskud der ydes pr. borger.

For os er der ingen tvivl om, at bibliotekerne er – og fortsat vil være – et vigtigt ankerpunkt i udbredelsen af kommunens kulturelle aktiviteter, hvorfor det er vigtigt at bevare bibliotekerne i både Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Når vi benytter ordet ”bevare”, skal det ikke misforstås, for vi mener selvfølgelig ikke at bibliotekerne blot skal være hylder med masser af bøger, men at det skal være en dynamisk institution, som løbende udvikler sig i takt med de teknologiske muligheder, som opstår i vores samfund. Bibliotekerne skal være stedet, hvor borgerne kan henvende sig og få hjælp og vejledning lige fra praktiske gøremål til at få inspiration til kulturelle aktiviteter (koncerter, foredrag, læse- og diskussionsklubber), som vil styrke fællesskabet mennesker imellem og gøre at kommunen kommer til at blomstre.

Kerteminde har tidligere kunnet bryste sig af de kulturelle aktiviteter, som foregik på højskolen! Man kunne sagtens forestille sig at bibliotekerne kunne være bindeleddet til de øvrige kulturelle aktiviteter, som foregår rundt omkring i kommunen – Anexet på Lundsgaard, kulturhusene, KAT, øvrige foreninger og skoler og på den måde opnå større synergi.

Langeskov Bibliotek er den eneste kulturelle institution vi har i Langeskov. Trods begrænset åbningstid er udlånstallet forholdsvis højt, derfor glæder vi os til fremtidens Bibliotek/kulturhus i Langeskov med ”åbent bibliotek”, som giver adgang for mange flere besøg.

Der vil så kunne etableres:

studiezoner til studerende,

skærmede zoner med aktiviteter for unge og områder for børnefamilier,

plads til undervisning i IT for borgere,

studiepladser, hvor der kan forskes i slægtshistorie og lokalhistoriske emner,

plads til Langeskov Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Der vil være behov for 1-2 mødelokaler, som kan udlånes til foreninger og et større mødelokale til foredrag og fælles aktiviteter.

Langeskov Biblioteks Venner og borgerne i Langeskov og omegn ser frem til de nye biblioteksrammer, som kommunen gennem mere end 4 år har stillet os i udsigt og som vi tålmodigt har ventet på.

Et kulturelt mødested i Langeskov centrum vil sammen med let adgang til motorvej og togstation være et aktiv for kommende bosætning. En placering i forbindelse med det velfungerende Langeskov Center med gode adgangsforhold vil styrke både kultur og handel.

 

Langeskov Biblioteks Venner

 

Formand Kirsten Holm        Kasserer Jane Bjerre           Sekretær Eva Gadegaard

 

Bestyrelsesmedlemmer Arne Birch og Henning Søjbjerg