Kulturvandring 2018

Kulturvandring 2018
Langeskov Biblioteks Venner arrangerer en Kulturvandring omkring De 3 Møller i Rønninge udgående fra Rønninge Kirke i samarbejde med præsten, Landsbyrådet i Rønninge og Langeskov Lokalhistoriske Arkiv og Forening.

Vi mødes ved Rønninge kirke kl. 9.30 lørdag den 21.april 2018.

Vi samles i kirken, hvor sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen sender os af sted med nogle gode ord om vandring.

Kl. 10 sendes vandrerne af sted, der er en 5 km rute og en 10 km rute – Eva sørger for ruteførere, ruteplan for 5 km kommer forbi Holts Mølle, ruteplan for 10 km kommer forbi alle 3 møller, Holts Mølle, Mellem Mølle og Bierne Mølle. Ruteførerne må gerne læse Kløverstitavlerne op for vandrerne på turene!

Kl. 12 mødes vi alle i Grubehuset til suppe og hyggeligt samvær. Der vil blive fortalt om møllerne og der vil være billeder og skriftligt materiale at se på. Vi synger et par sange fra højskolesangbogen og der afsluttes med kaffe/te og kage. Arrangementet slutter kl. 14.

Deltagere, der ikke har mulighed for at vandre 5 eller 10 km, møder kl. 11.30 i Grubehuset. Det samme gør 5 km vandrerne og som skrevet ovenfor vil der være mulighed for at se billeder og skriftligt materialer, der omhandler møllerne.

Deltagergebyr med spisning/kaffe er 40,00 kr., man kan dog deltage i vandringerne uden spisning og kaffe.

Godt 50 vandrere ankom kl. 9.30, hvor sognepræst Arendse Wullf-Jørgensen med den store kirkedørsnøgle låste os ind i en smukt pyntet Rønninge Kirke. Der skulle være bryllup og barnedåb senere på dagen. Formand Kirsten bød velkommen, hvorefter Arendse gav vandrerne gode ord med på vejen. Hun omtalte nogle citater af teolog og filosof Søren Kierkegaard, som hver dag vandrede. “Man tænker så godt, når man vandrer” sagde han.

Lidt før 10 startede vandringerne. 10-km vandringen, som gik forbi Holts Mølle, Mellem Mølle og Bierne Mølle havde Tage Mikkelsen i front. 5-km vandringen, som gik forbi Mellem Mølle havde Eva Sørensen i front. Stig Sørensen var en slags fejeblad, gav ikke-vante vandrere et lift, så de også fik set møllerne.

Imens vandrerne var ude på ruterne, sørgede Kirsten og Arne for at vame suppe og brød, så der var klar til servering, da sidste hold vandrere kom “hjem” til Grubehuset.

56 fik aspargessuppe med brød til. 

Kl. 12.30 fortalte Jørna Christiansen fra Langeskov Lokalhistoriske Arkiv historierne om møllerne og viste samtidig en masse billeder fra den gang.

Så var det blevet tid til kaffe/te og  hjemmebagt kage og højskolesangbøgerne blev delt rundt. Kirsten havde valgt 5 dejlige forårssange, som de fremmødte smukt sang med på.

Arrangementet sluttede lidt før kl. 14. Tak til Helge og Gitte for hjælp til oprydning.

Det var for øvrigt en skøn solrig dag, ikke for varmt 16-17 grader, men fint vandrevejr, vi fik i hvert fald sved på panden.

Nye indlæg

Jule og Nytårsbrev til medlemmerne

December 2020

Kære Medlemmer

Desværre blev årets slutning ikke som vi havde håbet med vores traditionelle og hyggelige julesang-eftermiddag. Vi takker for året der er gået, hvor I har deltaget i de arrangemener vi har kunnet gennemføre.

I foråret nåede vi at gennemføre 4 arrangementer, nemlig musikalsk foredrag med Olav Lisby, sangeftermiddag, besøg i Bunkermuseet i Kerteminde og genforeningsmarkering i Kerteminde Kino.

På grund af Corona måtte generalforsamling, foredrag med Jens Peter Madsen og Kulturvandring til Urup Dam aflyses.

I efteråret nåede vi at gennemføre rundvisning i Langeskov Bibliotek/Lokalhistorisk Arkiv og Fællessang i det grønne på Bytoften. På grund af yderligere restriktioner fra myndighederne i oktober, besluttede vi at aflyse øvrige programsatte arrangementer resten af året.

Vi ser frem til året 2021 i Langeskov Biblioteks Venner. Vi har flere kulturelle emner til arrangementer, når de kan gennemføres, men på grund af restriktionerne kan de ikke afholdes de første måneder af året.

Vi forventer at kunne afholde generalforsamling torsdag den 25. marts kl. 19.00. Lokale annonceres senere.

Vi har igen programsat en Kulturvandring til Urup Dam den 9. maj 2021. Nærmere invitation udsendes senere.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Langeskov Bibliotek og vi håber at kunne afholde cafémøder i Tutten med litteratureftermiddag/aftener. Bestyrelsen arbejder fortsat på etablering af buskørsel til Langeskov Bibliotek og har henvendt sig til kultur- og fritidsudvalget angående dette.

Vi savner i høj grad sangeftermiddage med fællessang, hvor I som medlemmer bidrager med sangønsker. Vi har heldigvis kunnet følge morgensang og ”Fællessang hver for sig” på DR1 og vi har fået inspiration til kommende fællessang (ikke hver for sig) også fra den nye højskolesangbog.

Vi glæder os til vi igen kan mødes i 2021. De bedste jule- og nytårshilsener.

P.b.v.

Formand Kirsten Holm, kirsten.holm@outlook.com, tlf.23802982

Sekretær Eva Gadegaard Sørensen, e.gadegaard@gmail.com , tlf. 61345842

  1. AFLYSNING Kommentarer lukket til AFLYSNING
  2. Fællessang i det grønne Kommentarer lukket til Fællessang i det grønne
  3. Vi synger i det grønne Kommentarer lukket til Vi synger i det grønne
  4. Mandag den 31.8. 2020 kl. 14.00 på Langeskov Bibliotek. Rundvisning på biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv Forfriskning i ”Tutten” Arrangementet er gratis. Tilmelding til Eva tlf. 61345842 Kommentarer lukket til Mandag den 31.8. 2020 kl. 14.00 på Langeskov Bibliotek. Rundvisning på biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv Forfriskning i ”Tutten” Arrangementet er gratis. Tilmelding til Eva tlf. 61345842
  5. Generalforsamling Kommentarer lukket til Generalforsamling
  6. Nyhedsbrev 24.5.2020 Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 24.5.2020
  7. Aflysninger Kommentarer lukket til Aflysninger
  8. AFLYST generalforsamling! Kommentarer lukket til AFLYST generalforsamling!
  9. Foredrag og film Kommentarer lukket til Foredrag og film