Omtale af udvalgte sange fra Højskolesangbogen

I denne tid hvor det ikke er muligt at mødes til foredrag og fællessang, kommer her et par nyheder til hjemmesiden.

Formand Kirsten Holm: Omtale af udvalgte sange i Højskolesangbogen 19 udgave, udgivet 2020, med afsnit fra Sanghåndbogen udgivet i 2020.

Jeg ser frem til vi igen kan synge sammen med både kendte og nye sange.

De første sange jeg vil omtale med tanker og fælles budskab til den tid vi lige nu lever i.

Nr. 269 I sne står urt og busk i skjul.

Tekst: B.S. Ingemann 1831 Melodi: J.P.E. Hartmann 1866

I sne står urt og busk i skjul;

det er så koldt derude;

dog synger der en lille fugl

på kvist ved frosne rude.

Vers3.

Giv tid! Og livets træ bli`r grønt

Må frosten det en kue

Giv tid! Og hvad du drømte skønt,

du skal i skønhed skue.

Ingemann fremstiller her sin livsanskuelse: I tilværelsen kæmper mørket og lyset bestandigtmod hinanden, men lyset vil sejre. Melodien understøtter med inderlighed og lethed.

Nr. 167 For vist vil de komme.

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2019. Til Folkehøjskolernes forenings 175 års jubilæum.

Melodier: Bent Fabricius Bjerre, 2019 og Jens Lysdal, 2019

Med byer der ligger ved hav og ved bugt

Med blæst mod de græsklædte skrænter

hvor solstråler spiller en fuga i lys

på brændingens hvide tangenter-

mit land er hvor vintrene tøver før sommer

i regnklare forår når viberne kommer

for vist vil de komme

vil viberne komme igen.

Sangen repræsenterer en kombination af tradition og fornyelse i 2020. Beskriver naturens herligheder, men med et nyt perspektiv at naturen er under pres. I vores tidsalder hvor menneskeheden sætter spor. Dette forhold pålægger os et særligt ansvar i omgang med naturen. Dermed etableret en forbindelse med tekstens budskab og fællessangen.

Vers 5

En drøm om et folk der med udsyn og ånd

Bevarer en ligevægtssfære

Hvor livet kan forme sig værdigt og frit

og mer ikke blot kræver mere-

en fremtid der skabes i tæt symbiose

med lærker og viber i engdrag og mose

for vist vil de komme

vil viberne komme igen.

Bent Fabricius Bjerres melodi som en letløbende vise, lægger op til fællessangen.

Henvisning til udgivelser: www.hojskolesangbogen.dk

Bogomtaler og anbefalinger til litteratur ved bibliotekar Maria Dejgaard Granstrøm, Langeskov Bibliotek:

Kommer senere. Langeskov Bibliotek har så travlt lige for tiden med at lave læseposer og det er jo dejligt at vi er i gang med at tømme biblioteket for bøger!!! Heldigvis kan vi også aflevere bøger. Alt sammen gennem bagindgangen til biblioteket.

Jule og Nytårsbrev til medlemmerne

December 2020

Kære Medlemmer

Desværre blev årets slutning ikke som vi havde håbet med vores traditionelle og hyggelige julesang-eftermiddag. Vi takker for året der er gået, hvor I har deltaget i de arrangemener vi har kunnet gennemføre.

I foråret nåede vi at gennemføre 4 arrangementer, nemlig musikalsk foredrag med Olav Lisby, sangeftermiddag, besøg i Bunkermuseet i Kerteminde og genforeningsmarkering i Kerteminde Kino.

På grund af Corona måtte generalforsamling, foredrag med Jens Peter Madsen og Kulturvandring til Urup Dam aflyses.

I efteråret nåede vi at gennemføre rundvisning i Langeskov Bibliotek/Lokalhistorisk Arkiv og Fællessang i det grønne på Bytoften. På grund af yderligere restriktioner fra myndighederne i oktober, besluttede vi at aflyse øvrige programsatte arrangementer resten af året.

Vi ser frem til året 2021 i Langeskov Biblioteks Venner. Vi har flere kulturelle emner til arrangementer, når de kan gennemføres, men på grund af restriktionerne kan de ikke afholdes de første måneder af året.

Vi forventer at kunne afholde generalforsamling torsdag den 25. marts kl. 19.00. Lokale annonceres senere.

Vi har igen programsat en Kulturvandring til Urup Dam den 9. maj 2021. Nærmere invitation udsendes senere.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Langeskov Bibliotek og vi håber at kunne afholde cafémøder i Tutten med litteratureftermiddag/aftener. Bestyrelsen arbejder fortsat på etablering af buskørsel til Langeskov Bibliotek og har henvendt sig til kultur- og fritidsudvalget angående dette.

Vi savner i høj grad sangeftermiddage med fællessang, hvor I som medlemmer bidrager med sangønsker. Vi har heldigvis kunnet følge morgensang og ”Fællessang hver for sig” på DR1 og vi har fået inspiration til kommende fællessang (ikke hver for sig) også fra den nye højskolesangbog.

Vi glæder os til vi igen kan mødes i 2021. De bedste jule- og nytårshilsener.

P.b.v.

Formand Kirsten Holm, kirsten.holm@outlook.com, tlf.23802982

Sekretær Eva Gadegaard Sørensen, e.gadegaard@gmail.com , tlf. 61345842

AFLYSNING

DESVÆRRE SER VI OS NØDSAGET TIL AT AFLYSE VORES ARRANGEMENTER FOR RESTEN AF ÅRET.

DETTE PÅ GRUND AF DE SENESTE RESTRIKTIONER FOR AT BEGRÆNSE SMITTEFAREN AF CORONA

Fællessang i det grønne

Solen skinnede, lidt skyer, men vi var heldige at denne mandag var uden regnvejr. 20 var mødt frem på Bytoften til Fællessang. Arne og Kirsten havde sørget for sangblade, Eva sørget for afstandsmærker, de skulle måske nok have været røde, for så var de lettere at se, men vi holdt den rigtige afstand på 2 meter, når vi nu skulle synge. Arne og Henning fik stillet klaver op i Vikingehuset, så Kirsten kunne akkompagnere vores spage stemmer. Arne og Henning sang for og vi forsøgte at lyde som et fantastisk kor!

Det var et morsomt eksperiment, som absolut vil blive gentaget. Poul Erik Grønfeldt som er formand for Bytoftens bevarelse, startede med at fortælle om stedets opståen i forbindelse med udgravning til motorvejen. Han havde også sørget for, at der blev indlagt el-stik, så Kirsten kunne spille på vores el-klaver.

Niels Peter kommer på motorcykel til fællessang
Henning og Arne synger for
Kirsten spiller
Så sidder vi med 2 meters afstand (familie dog sammen)
Afmærkning

Nyhedsbrev 24.5.2020

Langeskov Biblioteks Venner 24.05.2020

Hjemmeside: www.lbv-5550.dk

Nyhedsbrev.

Udsættelse af generalforsamling 2020

Der er endnu ikke nogen afklaring fra regeringen hvornår forsamlinger kan sættes op til 30-50 eller flere personer. Bestyrelsen afventer situationen i løbet af sommeren. På den baggrund udsætter vi derfor generalforsamlingen indtil videre.

Vi ser virkelig frem til vi i foreningen igen kan se vores medlemmer til kulturelle arrangementer og aktiviteter og forventer at udsende nyt program i august. Bestyrelsen ønsker vores medlemmer en god sommer og på gensyn.

Med venlig hilsen

Formand Kirsten Holm

Søvej 2 5550 Langeskov Mail: kirsten.holm@outlook.com Tlf. 23802982

Aflysninger

Nyhedsbrev marts 2020

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse foreningens generalforsamling den 26. marts på grund af Corona.

Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart der foreligger en nærmere afklaring af situationen.

Da vi ikke ved, hvorlænge restriktionerne om at undgå store forsamlinger varer, har vi valgt at udsætte foredraget den 15. april med Jens Peder Madsen på ubestemt tid.

Kulturvandringen til Urup Dam den 17. maj er også udsat på ubestemt tid.

Grunden til at vi er så drastiske at udsætte de sidste 2 arrangementer i første halvår af 2020 er, at vi prioriterer afholdelse af vores generalforsamling højt og den skal ifølge vore vedtægter annonceres 14 dage forud for afholdelse. Vi håber, vi når at afholde generalforsamling inden sommerferien!

På bestyrelsens vegne

Eva Gadegaard Sørensen

sekretær i Langeskov Biblioteks Venner

Sangeftermiddag mandag den 3. februar 2020

sangeftermiddag-februar-2020

Det blev en noget alternativ sangeftermiddag for de godt 30 fremmødte. For det første var det ene lokale optaget af kommunalt møde, men ved at tilbyde dem at være med til sangeftermiddagen, fik vi dem flyttet til andet lokale, så vi kunne komme ind. Vi havde reserveret begge lokaler i november måned, så…..

Da det gamle bibliotek i Jernbanegade blev lukket, fik Langeskov Biblioteks Venner tildelt et rum til klaver, højttaler m.m. og sangbøger i Langeskovhallen, men problemet mandag den 3.2.2020 var bare, at man var i gang med at omlægge gulv og havde lige spartlet, så det var umuligt at komme til rummet. Det konstaterede vi først kl. 14.45.

Heldigvis havde Kirsten nogle sanghæfter med lystige viser, men ikke så mange, så vi var 2-3 om hvert sanghæfte og fik således sunget nogle sange uden klaverakkompagnement. Kaffen og teen var jo også lavet, så den indtog vi, mens Kirsten fortalte anekdoter fra Sønderjylland.