Gen. forsamling 2017

34 medlemmer mødte op til året generalforsamling i Langeskov Biblioteks Venner torsdag den 30. marts på Langeskov bibliotek. 

Der var ingen “bomber” på generalforsamlingen. Efter formandens beretning og kassererens aflæggelse af regnskabet gik vi over til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer og suppleanter og der var genvalg over hele linien, så generalforsamlingen var afviklet i løbet af 35 minutter. Henning Søjbjerg Nielsen var dirigent. 

I pausen havde Kirsten Holm sørget for lækre kage-kanapeer og cider. 

Efter pausen underholdt Tommy og Karen fra Gislev med lystige sange og viser, også på fynsk, det var ret muntert. De spillede på både guitar, banjo, keyboard og harmonika.