Ref. fra seneste generalforsamling

En orientering om generalforsamlingen i Langeskov Biblioteks Venner den 28. marts 2019.
Generalforsamlingen forløb stille og fredeligt under ledelse af dirigent Arent Josefsen.
Til bestyrelsen var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Arne Birch, Jane Bjerre og Eva Gadegaard Sørensen
Alle suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen, blev genvalgt, dog blev bestyrelsessuppleant Merete Wisborg, som ikke ønskede genvalg,   erstattet af Lene Mikkelsen.