Ref. fra seneste generalforsamling

Referat af

Generalforsamling

i

Langeskov Biblioteks venner

torsdag den 21.marts 2024

Kirsten byder velkommen

 1. valg af dirigent:

  Allan Thomsen

   

 2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ifølge foreningens love:

  indkaldt den 6. marts, 14 dage før.

   

 3. Valg af referent: Eva og 2 stemmetællere: Grethe og John.

   

 4. Formandens beretning til godkendelse. Kirsten beretter. Godkendes.

   

 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse. Godkendes.

   

 6. Forelæggelse af planer og budget for det kommende års arbejde, Per viser budget. Kirsten fortæller om ønsker kommende arrangementer.

   

 7. Fastsættelse af kontingent gældende for kommende kalenderår. Samme kontingent i 2025. 100 kr. for enkeltmedlem, 150 kr. for husstand.

   

  8.Indkomne forslag: Ingen forslag.

   

  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Else-Marie på valg, ønsker genvalg,genvælges med applaus. Kirsten ønsker ikke genvalg, men villig til at hjælpe lidt 1 år mere eller mindre indtil vi vinder et bestyrelsesmedlem. Får også klapsalve.

  2 bestyrelsessuppleanter valgt for 1 år. Solgerd Ejdesgaard ønsker ikke genvalg, bestyrelsen anbefaler Anne Sass Bak. Lene Mikkelsen modtager genvalg.

   

  10.Valg af 2 interne revisorer Lise Bjerrum og Henning Søjbjerg modtager genvalg og 1 revisorsuppleant Gitte Thygesen modtager genvalg.

   

  11.Eventuelt: John Christensen roser foreningen for nogle gode arrangementer. Det takker vi for.

Dirigenten takkes for godt arbejde med 2 flasker vin.

Kirsten som egentlig gik af, får afskedsgave og blomster for godt arbejde i 10 år. Godt hun lige bliver lidt endnu.

Så gik vi til kaffen og kagen.

Der blev vist slideshow fra foreningens arrangementer i 10 år.

Referat Eva Gadegaard Sørensen