Generalforsamling den 3.6.2021 på Mælkevejen

Langeskov Biblioteks Venner har afholdt generalforsamling den 3.juni 2021.

2 bestyrelsesmedlemmer er trådt ud af bestyrelsen, således at den nye bestyrelse består af

Formand Kirsten Holm

Kasserer Per Bjerre

Sekretær Eva Gadegaard Sørensen

Bestyrelsesmedlem Arne Birch

Bestyrelsesmedlem Else Marie Skjoldemose.

Den nye bestyrelse er klar til at genoptage aktiviteter og samarbejde med Langeskov Bibliotek.

Der udsendes nyt program for efteråret 2021 i starten af august måned.

Den nye bestyrelse i Langeskov Biblioteks Venner, fra venstre Else Marie Skjoldemose, Kirsten Holm, Eva Gadegaard Sørensen, Arne Birch og Per Bjerre

Generalforsamling

Så lykkedes det endelig !

Nu ser vi os i stand til at afholde en generalforsamling – men stadig med hensyntagen til at vi passer godt på hinanden!
Derfor er der ikke lagt op til den store festivitas på dagen, – så ingen festlige indslag og små lækre forfriskninger – blot en “Ta’ selv øl eller vand”! – men det vigtigste er jo, at vi får afholdt generalforsamlingen efter vedtægterne – og vi glæder os til at se Jer!
Vi håber I har lyst til at møde talstærkt op, trods de skrabede forhold.

På gensyn!
Bestyrelsen

Urup Dam vandring søndag den 9. maj 2021

Endelig kunne Langeskov Biblioteks Venner samle en flok til et arrangement og denne gang et udendørs arrangement.

Dem der ville vandre ca. 10 km sammen med Niels Mortensen startede ud fra Kvistgaard kl. 9.30.

Dem der ville vandre ca. 5 km sammen med Eva Gadegaard Sørensen startede ud kl. 10.

Ca. kl. 10.30 mødtes vi alle 22 med naturvejleder i Kerteminde Kommune Martin Køhl Søholm, som vandrede med os gennem noget af Urup Mose, et område på ca. 20 ha, der er uopdyrket. Kun en særlig kvægrace, Murray Grey racen (importeret fra Australien), græsser på området hele året rundt. Dette kvæg sørger for at holde vegetationen nede, således at 6 forskellige orkideer kan vokse her. Der er også set gåsepar med gæslinger, viber, lærker og en enkelt trane på rast samt særlige sommerfugle, bl.a. engperlemorssommerfuglen.

Vi kunne have vandret der i timer, men vi havde en aftale med Pernille på Kvistgaard at vi skulle slutte dér med at sidde på terrassen i det smukke vejr og nyde Pernilles dejlige sandwich med forskelligt fyld. Der var også kaffe og kage til dem med den søde tand.

En rigtig dejlig dag i et skønt solskinsvejr.

Brabækvej 113, 5550 Langeskov


Højskolesangbogen 19. udgave

Uddrag fra sanghåndbogen
– omtale af sange:

Foråret er lærkernes og håbets tid. Symboliseret ved ”lærkesange”
Nr. 288 Velkommen lærkelil
Melodi: Joseph Glæser 1873. Carl Mortensen 1872.
Tekst: Christian Richardt 1868
Tryk på dette link og lær mere – og lyt til sangen

Digtet “ Ved lærkens komme “er skrevet I 1868 af Christian Richard.
Fik anerkendelse som digter efter nederlaget i krigen 1864.
I dette digt udtrykkes det, der afgør om livet bliver glædeligt, og som lærken kan vise os. Tro forstået i retning af, at være tro mod, at være trofast i de ting, som bærer vort liv.
Der er komponeret to ”opløftende” melodier til digtet, hvor Carl Mortensens melodi ofte ønskes ved fællessang.

vers 1:
Velkommen lærkelil
Jeg ved ej strengespil,
så sødt og rent og jublende så vide,
som disse tonedrag,
og glade klokkeslag
der ringer våren ind ved vintertide.

vers 5:
Kom lær mig noder til
det håbets strengespil,
som tvinger dig før gry at være vågen,
lær mig som du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, der dølger sig bag tågen.

-=oOo=-

Nr. 546 En lærke letted og tusind fulgte
Melodi: Mathias Christensen 1945
Tekst: Mads Nielsen 1945 ”Danmark frit”
Tryk på dette link og lær mere – og lyt til sangen

vers 1:
En lærke letted og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt
og det var forår og Danmark frit

vers 5:
Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det herre fra sund til klit.

Det er sangen om Danmarks befrielse, som er blevet et symbol for frihedsdagen den 5. maj 1945, hvor alle landets kirkeklokker ringede freden ind.
Lærken har i højskolesangbogen været et symbol på glæden og håbet med forårets komme.

”Håbets fugl” under stormen på Dybbøl i 1864 krigen.
I en pause i beskydningen hørtes lærkesang højt oppe på himlen,
Det siges, det gav de danske soldater håb og mod til at kæmpe videre.

På en plakat fra genforeningen i 1920 er der afbildet en lærke på toppen af en fane.

Formand Langeskov Biblioteks venner
Kirsten Holm

Nyhedsbrev februar 2021

Bestyrelsen for Langeskov Biblioteks Venner har besluttet at udsætte den ordinære Generalforsamling den 25. marts i år.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke indkalde til Generalforsamlingen på grund af corona situationen og deraf følgende restriktioner.
Vi ser frem til at afholde Generalforsamlingen senere i første halvår 2021

Foreningens regnskab for 2020 er godkendt og underskrevet af revisorer og kasserer.

Angående kontingent 2021:
Da der i efteråret 2020 og i foråret 2021 ikke har været afholdt arrangementer og foreningen har et økonomisk fundament, har bestyrelsen besluttet at medlemmerne ikke skal betale kontingent i 2021.

Bestyrelsen savner meget at kunne afholde foredrag, fællessang og aktiviteter i samarbejde med biblioteket.
Vi ser frem til et gensyn med vores medlemmer så snart det er muligt.
Vi vil til enhver tid overholde myndighedernes anbefalinger.

Meddelelse:
LBV- boghylden i Langeskov centret, udgang nord, er midlertidigt nedlagt.
Meddelelser lægges også på hjemmesiden.

Omtale af to nye sange fra Højskolesangbogen 19. udgave.

Uddrag fra sanghåndbogen.
v/Formand Kirsten Holm.

Nr. 486 Fortabt er jeg stadig.
Tekst: Stine Pilgaard 2018
Melodi: Katrine Muff Enevoldsen 2018
Komponisten medvirker ved ”Fællessang – hver for sig” i Danmarks Radio 2021.

Vers 1
Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.

Vers 2
Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnat sange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.

Vers 7
Og snart bliver det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku`ske
vi mødtes i sne.


I Stine Pilgaards roman Meter i sekundet indgår sangtekster.
Fire er optaget i højskolesangbogen, heriblandt Fortabt er jeg stadig.
Denne kærlighedssang skrev romanens forfatter i 2018 som en fødselsdagsgave til sin kæreste. I teksten gentages sidste verselinje som første linje i næste vers.
Digtet vil ingen ende tage, kærligheden der bliver ved og ved, som også omfatter dagliglivets gentagelser, tanken om alternativer, og det at tage hinanden for givet.
En tekst der både rummer tradition og fornyelse i højskolesangbogen.
Melodien af højskolelæreren og sangeren Katrine Muff Enevoldsen er letløbende
og fortællende, som teksten bremser melodien op ”og der går vi hen”-”igen og ”igen
slutter med en ledende akkord som leder sangen videre til næste vers.

–=oOo=–

Nr. 598 Så ,min sol, gå bare ned
Tekst: Suzanne Brøgger.
Melodi: Katrine Muff Enevoldsen.

Vers 1
Så, min sol, gå bare ned,
nu er jeg mæt af dagen,
gå ned og sluk de skuffelser,
jeg aldrig har kendt magen.

Vers 3
Dybt godnat med alt det pjat
lad hjerteøjet smile,
så lyser panden indefra,
nu trænger vi til hvile.

Vers 4
Selvom mørket breder sig,
Så er der lys i altet,
Det kommer fra en mælkevej
Og giver os livssaltet.


Sangen er en moderne vuggevise/aftensang.
Forfatter Suzanne Brøgger ville skrive en ”takkesang” som modsat alle andre vuggeviser takker for, at nu er dagen endelig forbi.
Citerer: Gudskelov er denne dag forbi, den var godt nok hård at komme igennem.
Men sangen viser vi kan finde forløsning i os selv:
”Der er et lys inde i os selv og i det kosmiske og de lys er forbundne.”
Forestil dig lyset bag din pande, lad hjerteøjet smile,
giv slip på hverdagens besværligheder. Taler tankemylderet til ro.
Suzanne Brøgger overrasker med en både bramfri og poetisk tekst.
Katrine Muff Enevoldsen blev ”ramt” af teksten og det tog hende ganske kort tid at skrive melodien. Bemærk Forbindelsen til aftensangen:
Stille hjerte sol går ned, digter Jeppe Aakjær og melodi Thomas Laub.
Teksten taler til at hjertet skal falde til ro, og Enevoldsen har ”lånt” en tonerække fra tredje linje, så den gamle og nye sang forbindes.

Melodierne kan høres og versene ses på følgende måde:
1) I webbrowseren skriv: www.hojskolesangbogen.dk
2) Tryk på “knappen” – Se de nye sange
3) Her fås oversigten over alle de nye sange, og når man “klikke” på én af dem, fås en beskrivelse af sangen, samt de tilhørende vers – og længere nede på siden kan melodien høres.

Men for at få tilgang til de to nævnet – kan man også bare klikke på nedenstående links:
Nr. 598 Så ,min sol, gå bare ned
Nr. 486 Fortabt er jeg stadig
“Rul ned” på siden, og finde det vindue, hvor melodien afspilles!

Boganbefalinger v. bibliotekar Maria Granstrøm – Kerteminde Bibliotekerne

_____________________________________________________________________

Når krigen slutter
Bent Haller (Roman, 2018)

Med udgangspunkt i sin egen mors historie fortæller Bent Haller om en ung piges skæbne under og især efter besættelsen. Hun er vokset op i en socialdemokratisk familie i Bangsbostrand, hvor man er stolt af, at alle er i arbejde. Også unge Edith som får plads, netop som krigen bryder ud. Under et besøg på danserestaurant møder hun den østrigske soldat Helmut, og den hemmeligholdte forelskelse får følger. Barnet adopteres af hendes egne forældre, men skammen følger hende og angsten indfinder sig, da hun ser, hvad der sker med byens tyskertøser.

En rigtig god historie om umulig kærlighed under særlige omstændigheder – og om at alting ikke altid går som man håber.


Katalog over katastrofer
Stine Askov (Roman, 2020)

I Nordsjælland møder vi en helt almindelig lille pige, Helle. Hvad der ikke er almindeligt, er, at hendes far lærer hende overlevelsesstrategier og at moderen har prioriteret sig selv og sit kærlighedsliv. Helle bor hos faderen som utrætteligt, grundet hans egen angst, forsøger at ruste sin datter både fysisk og mentalt til når katastrofen rammer; virkeligheden er dog bare, at det ikke er jordskælv og klodens undergang Helle har brug for overlevelsesstrategier til. Nej, derimod er det dagligdagens forhindringer i en ung piges liv i 1980’erne, som hun kunne bruge en rygstøtte til, men ikke får. Man kan være så meget på vagt, at det bliver svært for ikke at sige umuligt at omgås andre mennesker på en almindelig måde, og derved indtræffer der jo rent faktisk en katastrofe – nemlig dén, at man lever i en form for parallelverden.

Om voldsom misforstået omsorg der udmønter sig i omsorgssvigt i stor stil.

En stor læseoplevelse, der sidder i en i lang tid bagefter. Både skrevet nøgternt men også poetisk.


Dengang Annie Thorne forsvandt
C. J. Tudor (Spænding/thriller, 2019)

Efter mange år vender Joe tilbage som lærer til sin barndomsby, en lille flække med en nedlagt mine i Nottinghamshire. Da han var 15, forsvandt hans otteårige lillesøster i 48 timer, og da hun kom hjem, var hun psykisk nedbrudt og tavs. Det opdagede hans alkoholiserede far og fraværende mor ikke, men Joe var desperat og styrede mod katastrofen. Joe var en ensom dreng, men var kommet med i et slæng af tvivlsomme venner. Nu forsvinder igen børn fra tid til anden, og Joe forsøger at stoppe det og at skaffe penge til at betale sin spillegæld med. Han er oppe mod stærke kræfter, og hvad kan han stole på?

Jeg kan virkelig godt lide skrivestilen og råheden, der gennemsyrer bogen via både sprog og handling, og jeg kan også godt lide det uhåndgribelige element, som gjorde mig utålmodig efter en forklaring og en form for afslutning. Jeg sidder tilbage med nogle ubesvarede spørgsmål, men på en måde er det jo med til at gøre historien levende og med til, den bliver hos læseren lang tid efter bogen er færdiglæst.


Frank vender hjem
Christian Bang Foss (Roman, 2019)

Frank vokser op i Hvidovre med sin mor, der er kontordame i KTAS, og en far, der efter en hovedskade ikke rigtig er sig selv mere. Hans far bruger dagene på at drikke, og om aftenen tager han ind på Strøget, hvor han spiller guitar, synger skingert og får kastet mønter efter sig. Moren prøver at skærme ham fra det værste, men skyld og skam følger Frank ind i voksenlivet. Som den første i sin familie kommer han på universitet. Der møder han Thea, der kommer fra en stenrig industrifamilie. De bliver kærester, men Frank føler ikke han passer ind i hendes familie. Da Thea er højgravid tager han alene på tur i sin nye havkajak. Han er væk i flere uger, og da han kommer hjem, er der ingen der tror på hans historie om hvad der skete.

En rigtig godt skrevet bog, der svinger mellem at være tragikomisk hylende morsom og forfærdelig dybt alvorlig og forstemmende. Virkelig gode personbeskrivelser.


Det tavse vidne
Elly Griffith (Spænding, 2019)

Ruth modtager nyheden om Dan Goldings død fra en anden tidligere studiekammerat og dagen efter, modtager hun et brev fra Dan. Han har gjort et mystisk arkæologisk fund af nogle gamle knogler og han ønsker Ruths hjælp. Ruth tager derfor til Blackpool med sin lille datter og en god ven for at undersøge Dans fund, og det går så småt op for hende, at hans død måske ikke var et uheld, som først antaget. Da Ruth så begynder at modtage truende sms’er fra en ukendt afsender, bliver hun sikker på, at Dan er blevet myrdet. Og det bliver rigtig farligt, da Ruths datter pludselig forsvinder sporløst.
Herlig hygge-krimiserie om arkæologen Ruth Galloway der bliver rodet ind i alle mulige kriminalsager. Hvis man elsker serier med et stærkt persongalleri, hvor man næsten føler at karaktererne er nogle gode venner. Gode beskrivelser af omgivelser, miljø og stemningerne i de forskellige scener. Bør læses i nummerrækkefølge (Nr. 1 hedder : Pigen under jorden)

Adéle
Slimani, Leïla (Spænding, psykologiske thriller; domestic noir , 2020)

Adéle har et perfekt liv. Hun er journalist, gift med Richard der er læge, de har en lille søn og bor i en fantastisk pariserlejlighed. Men inde bag den flotte facade ser det anderledes ud. For Adéle keder sig og det eneste der giver hendes liv mening, er hendes talrige affærer og stævnemøder. I takt med at de seksuelle eskapader bliver flere og vildere, bliver Adéles psykiske tilstand også tiltagende udfordret. Hvor lang tid vil der gå, før Richard opdager det og korthuset vælter?

Om en kvindes jagt på at føle sig i live. Forfatteren beskriver mesterligt et skadet menneskes psyke. Barsk og rå bog – men virkelig godt skrevet.


Fortidens mørke
Musso, Guillaume (Spænding, kærlighed, 2019)

Thomas, der bor på Manhattan, vender tilbage til den franske riviera for at deltage i hans skoles 50-års jubilæum. Det der burde være en sjov begivenhed, bliver dog et mareridt for Thomas og hans venner, Maxime og Fanny. Samtidig med skolens jubilæum, igangsættes et omfattende renoveringsprojekt af skolen og i den forbindelse dukker der er indemuret lig op – resultatet af noget meget forfærdeligt de tre venner foretog sig 25 år tidligere. De begynder at modtage små breve, der taler om hævn. Samtidig følger vi historien om Vinca, Thomas’ kæreste, der forsvandt for netop 25 år siden, under en snestorm. Tilsyneladende skulle hun være stukket af med sin ældre lærer, Alexis, men ingen hørte fra dem igen. Mens vennerne frygter for hvad der skal ske, prøver de at stykke sammen hvad der virkelig skete med Vinca.

Psykologisk thriller af den franske succesforfatter, der nu har skrevet seks bøger på dansk . Som sædvanlig i hans bøger er handlingen både svær at blive klog på og totalt overraskende. En rigtig pageturner.

Bogposer fra biblioteket

Billede

.

Biblioteket har meget travlt med at lave bogposer til os lånere, så det lader vente på sig at få boganbefalinger fra bibliotekar Maria

Derfor vil jeg foreslå at I skriver til biblioteket og beder om en bogpose. I kan bestille krimier, skønlitteratur, biografier m.m. I kan endda være heldige, hvis I beder om en specifik bog, at de har den på biblioteket og at I så kan få den i posen. I skriver til : bibliotek@kerteminde.dk

Poserne ligger på bibliotekets bagtrappe. I kører/går forbi hovedindgangen til hallerne og lige før I drejer om mod LIF-klubhuset er der en hvid dør, her går I ind og bogposen ligger så med navn på. Har I bøger, der skal afleveres, kan de blive afleveret her, der står en reol til det samme.

God fornøjelse med læsning i denne mærkelige tid.

Omtale af udvalgte sange fra Højskolesangbogen

I denne tid hvor det ikke er muligt at mødes til foredrag og fællessang, kommer her et par nyheder til hjemmesiden.

Formand Kirsten Holm: Omtale af udvalgte sange i Højskolesangbogen 19 udgave, udgivet 2020, med afsnit fra Sanghåndbogen udgivet i 2020.
Jeg ser frem til vi igen kan synge sammen med både kendte og nye sange.
De første sange jeg vil omtale med tanker og fælles budskab til den tid vi lige nu lever i.

Nr. 269 I sne står urt og busk i skjul.

Tekst: B.S. Ingemann 1831 – Melodi: J.P.E. Hartmann 1866
I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude;
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Vers 3.
Giv tid! Og livets træ bli`r grønt
Må frosten det en kue
Giv tid! Og hvad du drømte skønt,
du skal i skønhed skue.

Ingemann fremstiller her sin livsanskuelse: I tilværelsen kæmper mørket og lyset bestandigt mod hinanden, men lyset vil sejre. Melodien understøtter med inderlighed og lethed.

Nr. 167 For vist vil de komme.
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2019.
Til Folkehøjskolernes forenings 175 års jubilæum.

Melodier: Bent Fabricius Bjerre, 2019 og Jens Lysdal, 2019
Med byer der ligger ved hav og ved bugt
Med blæst mod de græsklædte skrænter
hvor solstråler spiller en fuga i lys
på brændingens hvide tangenter-
mit land er hvor vintrene tøver før sommer
i regnklare forår når viberne kommer
for vist vil de komme
vil viberne komme igen.

Sangen repræsenterer en kombination af tradition og fornyelse i 2020. Beskriver naturens herligheder, men med et nyt perspektiv at naturen er under pres. I vores tidsalder hvor menneskeheden sætter spor. Dette forhold pålægger os et særligt ansvar i omgang med naturen. Dermed etableret en forbindelse med tekstens budskab og fællessangen.

Vers 5
En drøm om et folk der med udsyn og ånd
Bevarer en ligevægtssfære
Hvor livet kan forme sig værdigt og frit
og mer ikke blot kræver mere-
en fremtid der skabes i tæt symbiose
med lærker og viber i engdrag og mose
for vist vil de komme
vil viberne komme igen.

Bent Fabricius Bjerres melodi som en letløbende vise, lægger op til fællessangen.

Henvisning til udgivelser: www.hojskolesangbogen.dk

Jule og Nytårsbrev til medlemmerne

December 2020

Kære Medlemmer

Desværre blev årets slutning ikke som vi havde håbet med vores traditionelle og hyggelige julesang-eftermiddag. Vi takker for året der er gået, hvor I har deltaget i de arrangemener vi har kunnet gennemføre.

I foråret nåede vi at gennemføre 4 arrangementer, nemlig musikalsk foredrag med Olav Lisby, sangeftermiddag, besøg i Bunkermuseet i Kerteminde og genforeningsmarkering i Kerteminde Kino.

På grund af Corona måtte generalforsamling, foredrag med Jens Peter Madsen og Kulturvandring til Urup Dam aflyses.

I efteråret nåede vi at gennemføre rundvisning i Langeskov Bibliotek/Lokalhistorisk Arkiv og Fællessang i det grønne på Bytoften. På grund af yderligere restriktioner fra myndighederne i oktober, besluttede vi at aflyse øvrige programsatte arrangementer resten af året.

Vi ser frem til året 2021 i Langeskov Biblioteks Venner. Vi har flere kulturelle emner til arrangementer, når de kan gennemføres, men på grund af restriktionerne kan de ikke afholdes de første måneder af året.

Vi forventer at kunne afholde generalforsamling torsdag den 25. marts kl. 19.00. Lokale annonceres senere.

Vi har igen programsat en Kulturvandring til Urup Dam den 9. maj 2021. Nærmere invitation udsendes senere.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Langeskov Bibliotek og vi håber at kunne afholde cafémøder i Tutten med litteratureftermiddag/aftener. Bestyrelsen arbejder fortsat på etablering af buskørsel til Langeskov Bibliotek og har henvendt sig til kultur- og fritidsudvalget angående dette.

Vi savner i høj grad sangeftermiddage med fællessang, hvor I som medlemmer bidrager med sangønsker. Vi har heldigvis kunnet følge morgensang og ”Fællessang hver for sig” på DR1 og vi har fået inspiration til kommende fællessang (ikke hver for sig) også fra den nye højskolesangbog.

Vi glæder os til vi igen kan mødes i 2021. De bedste jule- og nytårshilsener.

P.b.v.

Formand Kirsten Holm, kirsten.holm@outlook.com, tlf.23802982

Sekretær Eva Gadegaard Sørensen, e.gadegaard@gmail.com , tlf. 61345842