Nyhedsbrev februar 2021

Bestyrelsen for Langeskov Biblioteks Venner har besluttet at udsætte den ordinære Generalforsamling den 25. marts i år.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke indkalde til Generalforsamlingen på grund af corona situationen og deraf følgende restriktioner.
Vi ser frem til at afholde Generalforsamlingen senere i første halvår 2021

Foreningens regnskab for 2020 er godkendt og underskrevet af revisorer og kasserer.

Angående kontingent 2021:
Da der i efteråret 2020 og i foråret 2021 ikke har været afholdt arrangementer og foreningen har et økonomisk fundament, har bestyrelsen besluttet at medlemmerne ikke skal betale kontingent i 2021.

Bestyrelsen savner meget at kunne afholde foredrag, fællessang og aktiviteter i samarbejde med biblioteket.
Vi ser frem til et gensyn med vores medlemmer så snart det er muligt.
Vi vil til enhver tid overholde myndighedernes anbefalinger.

Meddelelse:
LBV- boghylden i Langeskov centret, udgang nord, er midlertidigt nedlagt.
Meddelelser lægges også på hjemmesiden.